123 Schilderen Logo

Voorwaarden

Voor 123Schilderen.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van 123Schilderen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 123Schilderen.nl. Deze algemene voorwaarden bepalen de juridische bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van onze website 123Schilderen.nl en de diensten die door 123Schilderen.nl worden geleverd.

Intellectueel Eigendom

Alle informatie, teksten, afbeeldingen en andere inhoud op onze website zijn eigendom van 123Schilderen.nl en beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze inhoud te kopiëren, verspreiden of te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, tenzij anders bepaald door dwingend recht.

Inhoud en Aansprakelijkheid

Hoewel we ons inspannen om de informatie op onze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen we geen garantie bieden op de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op onze website.

We behouden ons het recht voor om de inhoud op onze website te allen tijde te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen, zonder voorafgaande kennisgeving. 123Schilderen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waar uitgaande hyperlinks naar verwijzen.

We streven naar een nauwkeurige weergave van de prijzen op onze website. Mochten er desondanks fouten optreden door technische of typografische fouten, dan kunnen deze niet leiden tot het claimen of aannemen van een contract of overeenkomst met 123Schilderen.nl.

Dienstverlening

123Schilderen.nl verbindt zich ertoe om schilderdiensten te leveren zoals overeengekomen in de klantovereenkomst. We streven ernaar om aan uw verwachtingen te voldoen op basis van de gegeven offerte en het tijdschema. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die deze verplichtingen kunnen beïnvloeden, zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website.